DeStudio

90ndate fotokunsti rockstaarid

NÄITUSE SISU NING FOTODE TAUST

Rühmitus sündis 1992. aasta augustikuu suveööl, mil kaks noort fotograafi jõudsid tõdemusele:
turbulentsetes oludes on olulisim kunstnikena ellu jääda. Selle nimel loodi rühmitus, mis ühtaegu
tegi nii kunsti kui reklaami.

DeStudio teosed on lahutamatult seotud tolleaegse ajastu ehk 1990. aastate algusega, kus kõik
oli ühiskonnas muutumises ning ümberasetumises – korraga naljakas, brutaalne ja erutav. Ilmselt
seetõttu töötas DeStudio meelsasti kollaažidega, kus tervik on lammutatud osadeks ning üksikud
killud pandud kokku ebaloogiliselt ja sürreaalselt. Tööde teostus on sageli robustne, sagedaseks
motiiviks on aga inimese (tihti mõne popstaari) keha, mis võib olla lõhki kistud või erootiliselt
paeluv. Ka ülbed formaadid ja irooniline lähenemine olid seotud ajastuga, mil senised hierarhiad
lagunesid ning uusi polnud veel kehtestatud.

DeStudio tegutses ka reklaamibüroona, mis pakkus klientidele terviklahendusi loosungitest
kujunduseni. Nad olid äärmiselt edukad, tõustes Eesti tuntuimate agentuuride sekka, kuna nende
anarhiline lähenemine sobis 1990ndate alguse kapitalismiga, mil kõik oli veel lahtine ja uusi vorme
alles loodi. Ent kui ühiskond muutus stabiilsemaks ning igavamaks, ei sobinud DeStudio
mängulisus enam uute reeglitega, mis kivistasid reklaami vaimuvaeseks turunduseks. Enamik
nende kõige pöörasemaid reklaame hävitaksid tänases maailmas kliendi maine.

INFO

Tööde tiraaž on 5 kui pole märgitud teisiti, nummerdatud ja signeeritud. Trükitud kõrgemaid muuseumistandardeid arvestades trükikojas Elavad Pildid

Photos