Näitusele Registreerimine | Registration to exhibition

Oleme hoolikalt nuputanud ja planeerinud, kuidas meie külalised saaksid Fotografiskasse tulla rõõmsal meelel ja turvatundega. Seetõttu pakume võimalust külastada meie näituseid eelbroneeringutega. Nii omame head ülevaadet tulijatest ning saame garanteerida piisava distantsi inimeste vahel, et kõigil oleks mugav liikuda. 


We’ve been given some thought on how you can visit us feeling happy and safe. That’s why we offer a chance  to come and see exhibitions by booking your visit in advance. This way, we have a proper overview of the guests. Then we’re able to guarantee the required distance between people so that everyone can move around comfortably.

Security Code:
security code
Please enter the security code:

Submit